Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Nội dung tai hại hoặc nguy hiểm

Mặc dù có thể không công bằng nếu nói bạn không được hiển thị nội dung nào đó vì những hành động phản ứng mà người xem có thể thực hiện, chúng tôi không cho phép nội dung có ý định kích động bạo lực hoặc khuyến khích hoạt động nguy hiểm hay bất hợp pháp tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tổn hại nghiêm trọng về thân thể hoặc tử vong.
Nội dung tai hại hoặc nguy hiểm
Nội dung tai hại hoặc nguy hiểm

Những video mà chúng tôi coi là khuyến khích hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp bao gồm hướng dẫn tạo bom, trò chơi bóp nghẹt cổ, sử dụng chất ma túy cực mạnh hoặc các hành vi khác có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Video mô tả hành vi nguy hiểm có thể được phép nếu mục đích chính là giáo dục, cung cấp tư liệu, phục vụ khoa học hoặc nghệ thuật (EDSA) và không chứa hình ảnh đẫm máu vô cớ. Ví dụ: tin tức về các mối nguy hiểm của trò chơi bóp nghẹt cổ sẽ phù hợp nhưng việc đăng các đoạn phim tài liệu đó sai ngữ cảnh có thể không phù hợp.

Chúng tôi nghiêm cấm các video xúi giục người khác thực hiện hành vi bạo lực trên YouTube. Nếu video của bạn yêu cầu người khác thực hiện hành vi bạo lực hoặc đe dọa mọi người bằng hành vi bạo lực nghiêm trọng thì video đó sẽ bị xóa khỏi trang web.
Chúng tôi rất nhạy bén với mọi nội dung tai hại hoặc nguy hiểm liên quan đến trẻ vị thành niên. Nếu video của bạn có cảnh trẻ vị thành niên đang tham gia vào một hoạt động tai hại hoặc nguy hiểm, bạn đừng đăng video đó. Nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên, chúng tôi có thể giới hạn độ tuổi người xem đối với video có cảnh người lớn tham gia vào hoạt động có nguy cơ gây ra thương tích hoặc tử vong cao.

Những nhân tố mà chúng tôi xem xét khi quyết định có giới hạn tuổi người xem hoặc cảnh cáo một video hay không
Hành vi được bàn đến có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong hay không.
Cá nhân tham gia thực hiện hành vi có phải là chuyên gia đã được đào tạo đang thực hiện tất cả biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn thương tích hay không.
Hành vi có thể được trẻ vị thành niên bắt chước dễ dàng hay không.
Nội dung có thể dùng để thực hiện hành vi bạo lực nghiêm trọng hay không.
Nộii dung tải lên có tính chất giáo dục, cung cấp tư liệu, phục vụ khoa học hoặc nghệ thuật hay không.
Báo cáo nội dung tai hại hoặc nguy hiểm
Gắn cờ cho video: Bạn có thể báo cáo video mà bạn cho rằng vi phạm chính sách này hoặc có thể không phù hợp với mọi lứa tuổi bằng cách gắn cờ cho video đó.

Related Posts

Nội dung tai hại hoặc nguy hiểm
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.