Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Ảnh khỏa thân và nội dung khiêu dâm

Nếu một video có mục đích là khiêu dâm thì video đó ít có khả năng được YouTube chấp nhận.

Nội dung được phép và không được phép
Chúng tôi không cho phép nội dung khiêu dâm chẳng hạn như sách báo khiêu dâm. Video chứa nội dung kích dục sẽ bị xóa hoặc giới hạn độ tuổi người xem tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi được bàn đến. Trong hầu hết các trường hợp, những nội dung có tính bạo lực, đẫm máu hoặc làm nhục đều không được phép hiển thị trên YouTube.
Ảnh khỏa thân và nội dung khiêu dâm
Ảnh khỏa thân và nội dung khiêu dâm

Video chứa ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm khác có thể được phép nếu mục đích chính là giáo dục, cung cấp tư liệu, phục vụ khoa học hoặc nghệ thuật và không chứa hình ảnh vô cớ. Ví dụ: một bộ phim tài liệu về ung thư vú có thể phù hợp nhưng việc đăng các đoạn phim từ bộ phim tài liệu này sai ngữ cảnh có thể không phù hợp. Hãy nhớ rằng việc cung cấp ngữ cảnh trong tiêu đề và mô tả sẽ giúp chúng tôi và người xem của bạn xác định được mục đích chính của video.

Nội dung giới hạn độ tuổi người xem
Trong trường hợp video không vượt quá giới hạn nhưng vẫn chứa nội dung khiêu dâm, chúng tôi có thể áp dụng giới hạn độ tuổi người xem để chỉ những người xem đủ một độ tuổi nhất định mới xem được nội dung đó.

Video chứa ảnh khỏa thân hoặc hành vi khiêu dâm được dàn dựng có thể bị giới hạn độ tuổi người xem khi ngữ cảnh là giáo dục, tư liệu, khoa học hoặc nghệ thuật ở mức độ phù hợp. Video chiếu cá nhân ăn mặc thiếu vải hoặc hở hang cũng có thể bị giới hạn độ tuổi người xem nếu chúng nhằm mục đích khiêu dâm nhưng không hiển thị nội dung khiêu dâm.

Những yếu tố chúng tôi xem xét khi giới hạn độ tuổi người xem đối với một video
Phần ngực, mông hoặc bộ phận sinh dục (được che hoặc không được che bằng quần áo) có phải là tâm điểm của video hay không;
Bối cảnh của video có tính khiêu dâm hay không (ví dụ: một địa điểm thường liên quan đến hoạt động tình dục, chẳng hạn như giường);
Đối tượng được mô tả có đang ở tư thế chủ ý khiêu dâm người xem hay không;
Ngôn ngữ được sử dụng trong video có thô tục và/hoặc dâm dục hay không;
Hành động của đối tượng trong video có ám chỉ rằng họ sẵn sàng tham gia vào hoạt động tình dục (ví dụ: hôn, nhảy múa khêu gợi, mơn trớn) hay không; và
Nếu đối tượng ăn mặc thiếu vải thì quần áo của họ có chấp nhận được trong ngữ cảnh công cộng phù hợp (ví dụ: đồ bơi so với quần áo lót) hay không.
Các yếu tố khác bao gồm:
Lượng thời gian hình ảnh xuất hiện trong video
Thời gian xuất hiện chỉ là thoáng qua hay kéo dài đặc biệt là trong mối tương quan với tổng thời lượng của video.
Góc quay và tâm điểm của máy quay
Độ rõ tương đối của các hình ảnh trong video
Hình thu nhỏ của video, hãy tham khảo chính sách của chúng tôi về Hình thu nhỏ gây hiểu lầm
Nếu bạn muốn tránh gặp phải nội dung bị giới hạn độ tuổi người xem, hãy cân nhắc bật Chế độ hạn chế.
Cách báo cáo ảnh khỏa thân và nội dung khiêu dâm:
Gắn cờ cho video: Bạn có thể báo cáo video mà bạn cho rằng vi phạm chính sách này hoặc có thể không phù hợp với mọi lứa tuổi bằng cách gắn cờ cho video đó.

Related Posts

Ảnh khỏa thân và nội dung khiêu dâm
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.