Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Thông tin cơ bản về cảnh cáo bản quyền


Nếu bạn nhận được cảnh cáo bản quyền, điều đó có nghĩa là video của bạn đã bị gỡ xuống khỏi YouTube vì chủ sở hữu bản quyền đã gửi cho chúng tôi yêu cầu pháp lý hoàn chỉnh yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Khi chủ sở hữu bản quyền chính thức thông báo với chúng tôi rằng bạn không có quyền đăng nội dung trên trang web, chúng tôi sẽ gỡ video mà bạn đã tải lên theo yêu cầu của luật pháp.
Thông tin cơ bản về cảnh cáo bản quyền
Thông tin cơ bản về cảnh cáo bản quyền

Xin lưu ý, video có thể bị xóa khỏi trang web vì nhiều lý do khác nhau, không phải tất cả các lý do đó đều có liên quan đến bản quyền. Ngoài ra, hầu hết các khiếu nại về bản quyền đều không dẫn đến cảnh cáo.
Điều gì sẽ xảy ra với tài khoản của bạn khi bạn nhận được cảnh cáo bản quyền?
Tài khoản của bạn sẽ có trạng thái xấu nếu nhận được cảnh cáo bản quyền và bạn sẽ mất quyền truy cập vào các tính năng nhất định của YouTube.

Nếu bạn nhận được ba cảnh cáo bản quyền, tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt. Tất cả các video đã tải lên tài khoản của bạn sẽ bị xóa. Người dùng có tài khoản bị chấm dứt sẽ không thể tạo tài khoản mới.

Nơi tìm thông tin về cảnh cáo của bạn
Bạn có thể tìm thấy bất kỳ video nào bị cảnh cáo bản quyền trong phần thông báo bản quyền của Trình quản lý video trừ khi bạn đã xóa chúng. Nhấp vào cảnh cáo bản quyền bên cạnh video của bạn để tìm hiểu thêm về việc xóa video.

Xóa video có cảnh cáo sẽ không giải quyết được cảnh cáo của bạn.
Cách giải quyết cảnh cáo bản quyền
Có ba cách để giải quyết cảnh cáo bản quyền.

Chờ cảnh cáo hết hạn: Cảnh cáo bản quyền sẽ hết hạn sau sáu tháng miễn là bạn hoàn tất Học viện về bản quyền và không nhận thêm cảnh cáo bản quyền trong thời gian đó.

Rút đơn khiếu nại: Bạn có thể liên hệ với người đã khiếu nại video của bạn và yêu cầu họ rút lại đơn khiếu nại vi phạm bản quyền.

Gửi thông báo chống khiếu nại: Nếu video của bạn bị xóa do nhầm lẫn vì bị xác định nhầm là vi phạm hoặc đủ điều kiện là trường hợp sử dụng hợp lý thì có thể bạn sẽ muốn gửi thông báo chống khiếu nại.

Related Posts

Thông tin cơ bản về cảnh cáo bản quyền
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.