Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Bản quyền trên YouTube

Bản quyền là chủ đề quan trọng đối với toàn bộ cộng đồng YouTube. Trong các phần dưới đây, bạn sẽ tìm thấy quyền truy cập vào tất cả thông tin và công cụ cần thiết để quản lý quyền của bạn trên nền tảng YouTube đồng thời tìm hiểu thêm về cách tôn trọng quyền của những người sáng tạo khác.
Bản quyền trên YouTube
Bản quyền trên YouTube


Quản lý nội dung của bạn trên YouTube

Nếu bạn muốn gửi thông báo về cáo buộc vi phạm bản quyền, hãy xem thông tin về những việc cần làm nếu bạn cho rằng video của mình đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc xem thông tin về cách kháng nghị kết quả đối sánh Content ID, các tài nguyên dưới đây sẽ giúp hướng dẫn bạn về quy trình quản lý quyền dễ sử dụng của chúng tôi.

Thông báo vi phạm bản quyền

Gửi thông báo vi phạm bản quyền
Yêu cầu xóa do sử dụng trái phép tác phẩm sáng tạo của bạn.
Gửi thông báo gỡ xuống do vi phạm bản quyền

Nếu bạn cho rằng tác phẩm được bảo vệ bản quyền của bạn đã bị đăng lên YouTube mà không có sự cho phép, bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền. Những yêu cầu này chỉ nên do chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu gửi.

Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để thông báo cho YouTube về cáo buộc vi phạm bản quyền là thông qua biểu mẫu web của chúng tôi. Bạn sẽ thấy biểu mẫu này dễ sử dụng trên máy tính để bàn hay máy tính xách tay hơn là trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng.

GỬI ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ BẢN QUYỀN
Nếu bạn chọn yêu cầu xóa nội dung bằng cách gửi thông báo vi phạm, hãy nhớ rằng bạn đang bắt đầu quy trình pháp lý.

Không khiếu nại sai. Lạm dụng quy trình này có thể dẫn đến việc tạm ngừng tài khoản của bạn hoặc các hậu quả pháp lý khác.
Nếu bạn là công ty và độc quyền sở hữu số lượng lớn nội dung thường yêu cầu quản lý quyền trực tuyến, có thể bạn muốn đăng ký quyền truy cập vào hệ thống Content ID của YouTube hoặc Chương trình xác minh nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ chấp nhận thông báo vi phạm bản quyền dạng tùy ý được gửi bằng email, fax và thư.


Gửi thông báo phản đối

Yêu cầu khôi phục video đã bị xóa nhầm khỏi YouTube do vi phạm bản quyền.
Đơn rút lại khiếu nại
Thông tin cơ bản về thông báo chống khiếu nại

Thông báo chống khiếu nại là yêu cầu pháp lý để YouTube khôi phục video đã bị xóa do bị cáo buộc vi phạm bản quyền. Bạn chỉ có thể theo đuổi quy trình này trong các trường hợp video tải lên đã bị xóa hoặc bị tắt do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai tài liệu sẽ bị xóa hoặc bị tắt, chẳng hạn như sử dụng hợp lý. Không được áp dụng quy trình này trong bất kỳ trường hợp nào khác.

Nếu video của bạn đã bị xóa nhưng không phù hợp với tiêu chí ở trên, có thể bạn muốn rút lại khiếu nại hoặc chỉ cần đợi cảnh cáo hết hạn.

Xin lưu ý rằng khi chúng tôi chuyển tiếp thông báo chống khiếu nại thì chúng tôi sẽ gửi kèm toàn bộ nội dung của thông báo chống khiếu nại đó, kể cả mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Người khiếu nại có thể sử dụng thông tin này để đệ đơn kiện bạn nhằm ngăn khôi phục nội dung về YouTube.
Bằng việc gửi thông báo chống khiếu nại, bạn đồng ý tiết lộ thông tin của mình theo cách này. Chúng tôi sẽ không chuyển tiếp thông báo chống khiếu nại tới bất kỳ bên nào không phải là người khiếu nại ban đầu.

Thông báo chống khiếu nại phải do người tải lên ban đầu của video hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt họ gửi, chẳng hạn như luật sư. Để gửi thông báo chống khiếu nại, vui lòng sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi. Có thể truy cập biểu mẫu web này qua phần Thông báo bản quyền trong tài khoản của bạn:

CHUYỂN ĐẾN THÔNG BÁO BẢN QUYỀN CỦA BẠN
Quy trình thông báo chống khiếu nại mất 10 ngày làm việc mới hoàn tất sau khi được bắt đầu. Vì vậy, hãy kiên nhẫn. Trong thời gian này, người khiếu nại có thể đệ đơn tìm kiếm lệnh tòa để nội dung không được hiển thị.

Nếu tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng do nhiều lần vi phạm bản quyền, biểu mẫu web thông báo chống khiếu nại sẽ không thể truy cập được. Nếu phù hợp, bạn có thể gửi thông báo chống khiếu nại dạng tùy ý.

Rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền

Hủy hoặc rút lại yêu cầu xóa mà bạn hoặc công ty của bạn đã gửi cho YouTube.
Content ID
Rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền

Sau khi gửi thông báo vi phạm bản quyền, chủ sở hữu bản quyền có thể nhận ra rằng họ đã xác định sai nội dung hoặc có thể thay đổi ý định về khiếu nại. Khi điều này xảy ra, YouTube rất sẵn sàng xử lý yêu cầu rút đơn khiếu nại về bản quyền từ bên ban đầu đã gửi khiếu nại đó.

Nếu bạn đã xóa một video:
Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn rút lại thông báo về vi phạm bản quyền, hãy làm theo hướng dẫn dành cho phương thức xóa mà bạn đã sử dụng.


Nếu bạn đã xóa một video do có cáo buộc về vi phạm về bản quyền, bạn có thể rút đơn khiếu nại trên trang Rút đơn khiếu nại. Ngoài ra còn có các trang nơi bạn có thể rút đơn khiếu nại được đưa ra thông qua CVP và CMS. Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản YouTube được dùng để đưa ra khiếu nại về bản quyền để gửi yêu cầu rút đơn khiếu nại.

Nếu bạn chưa có tài khoản YouTube và muốn rút đơn khiếu nại về vi phạm bản quyền, bạn hãy nhớ gửi cho chúng tôi thông tin sau đây:

Tuyên bố rút đơn khiếu nại (chẳng hạn như "Tôi xin rút đơn khiếu nại về vi phạm bản quyền")
URL đầy đủ và cụ thể của video được đề cập (chẳng hạn: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxx)
Chữ ký điện tử (nhập tên pháp lý đầy đủ của bạn)
Hãy gửi yêu cầu rút đơn khiếu nại của bạn tới copyright@youtube.com từ chính địa chỉ email mà bạn đã dùng để gửi đơn khiếu nại ban đầu về vi phạm. Nếu địa chỉ email khác, chúng tôi có thể không xử lý được yêu cầu rút khiếu nại của bạn.

Nếu video của bạn đã bị xóa:
Nếu bạn là người dùng bị ảnh hưởng bởi một đơn khiếu nại về bản quyền, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu bản quyền để yêu cầu rút đơn khiếu nại.

Nếu người khiếu nại có tài khoản YouTube thì cách dễ nhất để liên hệ với họ là thông qua tính năng gửi thư riêng của YouTube.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ xử lý đơn rút lại khiếu nại được gửi từ cùng địa chỉ email hoặc miền đã gửi khiếu nại vi phạm bản quyền ban đầu.


Tranh chấp khiếu nại Content ID

Kháng nghị khiếu nại Content ID cho video của bạn mà bạn cho là sai.

Kháng nghị khiếu nại Content ID

Nếu bạn nhận được khiếu nại Content ID đối với video mà bạn cho rằng không hợp lệ, bạn có thể chọn kháng nghị khiếu nại đó. Khi bạn kháng nghị khiếu nại Content ID, chủ sở hữu bản quyền sẽ được thông báo và họ sẽ có 30 ngày để phản hồi.

Nếu bạn đã nhận được cảnh cáo bản quyền, bạn sẽ không thể kháng nghị khiếu nại thông qua quy trình mô tả bên dưới.
Tôi có nên kháng nghị không?
Bạn có thể chọn kháng nghị khiếu nại Content ID nếu bạn cho rằng hệ thống đã xác định nhầm video của bạn theo một cách nào đó hoặc nếu bạn có tất cả các quyền sử dụng nội dung được bảo vệ bản quyền.

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm về sử dụng hợp lý hoặc miền công cộng trước khi chọn kháng nghị vì một trong hai lý do đó.

YouTube không thể giúp bạn xác định xem bạn có nên kháng nghị khiếu nại hay không, vì vậy có thể bạn muốn tìm kiếm lời khuyên pháp lý riêng nếu bạn vẫn không chắc chắn những việc cần làm.

Nếu bạn kháng nghị khiếu nại mà không có lý do hợp lệ, chủ sở hữu bản quyền có thể chọn gỡ xuống video của bạn. Nếu điều này xảy ra, tài khoản của bạn sẽ nhận được cảnh cáo bản quyền.
Cách kháng nghị
Chuyển tới phần thông báo bản quyền trong Trình quản lý video của bạn.
Nhấp vào liên kết được gạch chân bên phải menu Chỉnh sửa của video. Thao tác này sẽ đưa bạn đến một trang có thông tin về nội dung bị khiếu nại trong video của bạn và người đã khiếu nại nội dung đó.
Nếu bạn cho rằng khiếu nại này là do nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị khiếu nại trực tiếp từ trang này.
Nếu trước đó bạn đã thừa nhận rằng khiếu nại là hợp lệ nhưng xác định rằng bạn sở hữu tất cả các quyền cần thiết đối với nội dung trong video của bạn, bạn vẫn có thể kháng nghị khiếu nại đó.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi kháng nghị?
Sau khi bạn gửi kháng nghị, chủ sở hữu bản quyền có 30 ngày để phản hồi. Nếu họ không phản hồi trong vòng 30 ngày, khiếu nại của họ đối với video của bạn sẽ hết hạn và bạn không cần thực hiện bất cứ điều gì.

Có một vài điều mà chủ sở hữu bản quyền có thể làm sau khi bạn kháng nghị:

Hủy bỏ khiếu nại: nếu họ đồng ý với kháng nghị của bạn, họ có thể chọn hủy bỏ khiếu nại của mình. Nếu trước đây bạn đã kiếm tiền từ video, cài đặt kiếm tiền của bạn sẽ được khôi phục tự động khi tất cả các khiếu nại đối với video của bạn được hủy bỏ.

Giữ nguyên khiếu nại: Nếu họ cho rằng khiếu nại của họ vẫn hợp lệ, họ có thể chọn giữ nguyên khiếu nại đó. Nếu bạn cho rằng khiếu nại được giữ nguyên do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.

Gỡ video của bạn xuống: Họ luôn có thể chọn xóa video của bạn khỏi YouTube, điều đó có nghĩa là tài khoản của bạn sẽ nhận được cảnh cáo bản quyền.

Khiếu nại các kháng nghị bị từ chối
Nếu bạn đã kháng nghị khiếu nại Content ID và cho rằng chủ sở hữu bản quyền đã giữ nguyên khiếu nại do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.

Nếu tài khoản của bạn ở trạng thái tốt, bạn có thể khiếu nại lên tới ba kháng nghị khiếu nại Content ID đã từ chối cùng lúc.

Có thể có các hạn chế khác ảnh hưởng đến khả năng khiếu nại của bạn, chẳng hạn như ngày khiếu nại. Bạn cũng cần phải xác minh tài khoản của mình nếu chưa xác minh.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi khiếu nại?
Sau khi bạn khiếu nại một kháng nghị đã bị từ chối, chủ sở hữu bản quyền có 30 ngày để phản hồi. Nếu họ không phản hồi trong vòng 30 ngày, khiếu nại của họ đối với video của bạn sẽ hết hạn và bạn không cần thực hiện bất kỳ điều gì.

Có một vài điều mà chủ sở hữu bản quyền có thể làm sau khi bạn kháng nghị:

Không làm gì cả, để khiếu nại hết hạn: Nếu họ không trả lời trong vòng 30 ngày, khiếu nại trên video của bạn sẽ hết hạn và bạn không cần thực hiện bất kỳ điều gì.

Hủy bỏ khiếu nại: Nếu chủ sở hữu bản quyền đồng ý với kháng nghị của bạn, họ có thể hủy bỏ khiếu nại và bạn không cần thực hiện bất kỳ điều gì.

Gỡ video của bạn xuống ngay lập tức: Họ có thể đưa ra yêu cầu gỡ xuống đối với video của bạn nếu họ cho rằng khiếu nại của mình vẫn hợp lệ. Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn sẽ nhận được cảnh cáo bản quyền khiến tài khoản rơi vào trạng thái bản quyền xấu. Nếu bạn vẫn cho rằng mình có quyền đối với nội dung, bạn có thể gửi thông báo chống khiếu nại vào thời điểm này.

Lên lịch gỡ video của bạn xuống: Nếu chủ sở hữu bản quyền đưa ra yêu cầu gỡ xuống sau thời gian trì hoãn, bạn có thể hủy kháng nghị của mình trong vòng 7 ngày, điều này ngăn gỡ xuống và khiếu nại vẫn hoạt động trên video của bạn.

Nếu bạn thay đổi quyết định, bạn có thể rút lại kháng nghị sau khi đã gửi kháng nghị. Nhấp vào hủy kháng nghị trên trang bạn đã kháng nghị khiếu nại. Lưu ý rằng, sau khi bạn hủy, bạn sẽ không thể kháng nghị lại khiếu nại.

Related Posts

Bản quyền trên YouTube
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

1 nhận xét:

Tulis nhận xét