Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Tạo Tài khoản Google

Tài khoản Google cấp cho bạn quyền truy cập vào các sản phẩm của Google như Gmail, Google+, YouTube và các sản phẩm khác bằng một tên người dùng và mật khẩu. Khi bạn tạo Tài khoản Google, bạn có thể sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google.
Tạo Tài khoản Google
Tạo Tài khoản Google

Tạo Tài khoản Google
Để tạo Tài khoản Google, hãy truy cập trang Tạo Tài khoản Google của bạn.
Bạn cũng có thể chọn liên kết Tạo tài khoản bên dưới hộp đăng nhập ở giữa bất kỳ trang đăng nhập Google nào.

Tôi có thể kiểm tra xem mình đã có Tài khoản Google chưa hay không?
Nếu trước đó bạn đã đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google (như Gmail, Google+ hoặc YouTube) thì bạn đã có Tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng cùng một tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo cho sản phẩm đó để đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm mới nào của Google bạn muốn thử.

Nếu bạn không thể nhớ đã từng đăng nhập hay chưa và muốn kiểm tra xem bạn có tài khoản hay không, chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn trên trang hỗ trợ mật khẩu. Nếu không có Tài khoản Google nào được liên kết với địa chỉ email của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết 'Không tìm thấy tài khoản nào có địa chỉ email' mà bạn đã nhập.

Nếu bạn đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu của mình, hãy truy cập "Trang khắc phục sự cố khi đăng nhập".

Gửi email thông báo tới tài khoản của bạn
Nếu bạn đã đăng ký Gmail bằng Tài khoản Google của mình, chúng tôi sẽ gửi tất cả email thông báo liên quan đến tài khoản tới địa chỉ Gmail mới, địa chỉ này sẽ là username@gmail.com.

Nếu bạn muốn thay đổi nơi bạn nhận thông báo, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của tôi. Tìm hiểu thêm về thông báo bảo mật tại đây.

Related Posts

Tạo Tài khoản Google
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.