Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Ngôn từ kích động thù địch

Chúng tôi khuyến khích tự do ngôn luận và cố gắng bảo vệ quyền bày tỏ quan điểm không phổ biến của bạn nhưng chúng tôi không cho phép ngôn từ kích động thù địch.

Ngôn từ kích động thù địch chỉ nội dung kích động bạo lực hoặc thù địch đối với cá nhân hoặc nhóm người dựa trên một số thuộc tính nhất định, chẳng hạn như:
Ngôn từ kích động thù địch
Ngôn từ kích động thù địch

chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc
tôn giáo
khuyết tật
giới tính
tuổi
tình trạng cựu chiến binh
xu hướng tình dục/nhận thức giới tính
Có một ranh giới mong manh giữa nội dung bị coi là ngôn từ kích động thù địch và nội dung không bị coi là ngôn từ kích động thù địch. Ví dụ: nói chung, mọi người được phép chỉ trích một quốc gia-nhà nước nhưng không được đăng nhận xét thù địch ác ý về một nhóm người chủ yếu dựa trên chủng tộc của họ.

Báo cáo nội dung thù địch
Bạn hãy nhớ là không phải mọi nội dung ác ý hoặc lăng mạ đều là ngôn từ kích động thù địch. Nếu bạn cảm thấy khó chịu với nội dung mà một người cụ thể đang đăng, bạn có thể xem xét việc chặn người dùng đó.
Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi về ngôn từ kích động thù địch, hãy báo cáo nội dung đó cho YouTube xem xét bằng một trong các cách sau đây:

Gắn cờ cho video: Bạn có thể báo cáo nội dung thù địch bằng cách gắn cờ cho video đó.
Gửi báo cáo lạm dụng: Nếu bạn tìm thấy nhiều video, nhận xét hoặc toàn bộ tài khoản của người dùng mà bạn muốn báo cáo, hãy truy cập công cụ báo cáo của chúng tôi, tại đây bạn có thể gửi báo cáo chi tiết hơn.
Chia sẻ nội dung này:

Related Posts

Ngôn từ kích động thù địch
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.