Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong Chrome

Theo mặc định, Google Chrome sẽ chặn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Khi cửa sổ bật lên bị chặn, thanh địa chỉ sẽ hiển thị biểu tượng trình chặn cửa sổ bật lên chrome pop-up blocked. Bạn cũng có thể quyết định cho phép cửa sổ bật lên.
Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong Chrome
Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong Chrome

Nếu vẫn thấy cửa sổ bật lên sau khi tắt thì có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại. Tìm hiểu cách loại bỏ phần mềm độc hại.

Bật hoặc tắt cửa sổ bật lên
Máy tính
Mở Chrome.
Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
Nhấp vào Cài đặt.
Nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
Trong "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
Trong "Cửa sổ bật lên", chọn Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị cửa sổ bật lên (được đề xuất) hoặc Cho phép tất cả các trang web hiển thị cửa sổ bật lên.
Android
Mở ứng dụng Chrome Chrome for iOS.
Chạm vào menu Chrome More.
Chạm vào Cài đặt > Cài đặt trang web.
Chạm vào Cửa sổ bật lên rồi bật hoặc tắt.
iPhone hoặc iPad
Mở ứng dụng Chrome Chrome for iOS.
Chạm vào menu Chrome More.
Chạm vào Cài đặt > Cài đặt trang web.
Chạm vào Cửa sổ bật lên rồi bật hoặc tắt.

Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên cho trang web cụ thể
Cho phép cửa sổ bật lên từ một trang web
Mở Chrome.
Tìm trang đã chặn cửa sổ bật lên cho bạn.
Ở cuối thanh địa chỉ, nhấp vào biểu tượng trình chặn cửa sổ bật lên chrome pop-up blocked.
Nhấp vào liên kết của cửa sổ bật lên mà bạn muốn xem.
Để luôn thấy cửa sổ bật lên cho trang web đó, hãy chọn Luôn hiển thị cửa sổ bật lên từ [trang web].

Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước phía trên, sau đó bỏ chọn "Luôn hiển thị cửa sổ bật lên từ [trang web]".

Luôn cho phép cửa sổ bật lên từ một trang web
Mở Chrome.
Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
Nhấp vào Cài đặt.
Nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
Trong "Bảo mật", nhấp vào nút Cài đặt nội dung .
Trong "Cửa sổ bật lên", nhấp vào Quản lý ngoại lệ.
Sự cố với cửa sổ bật lên
Bạn không thể dừng hoặc chặn cửa sổ bật lên không mong muốn?: Nếu hướng dẫn ở trên không có tác dụng thì có thể chương trình không mong muốn được cài đặt trên máy tính của bạn làm xuất hiện cửa sổ bật lên. Tìm và xóa phần mềm độc hại khỏi máy tính của bạn.

Bạn đang sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể thiết lập trình chặn cửa sổ bật lên cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tự thay đổi cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý ngoại lệ trong Chrome.

Related Posts

Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong Chrome
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.